Planer/Plans

S*Sun Hill Doll’s Eleganta Elsie Rag a03
Paras när damen behagar löpa
JulianneDoll’s Bowie Rag n03
DK Kittyrags Xanthia Rag n03
Parade och kattungar kommer runt 22/8-19
S*Sun Hill Doll’s Heartnreaking Hampus, Rag n04 21