Planer/Plans

S*Sun Hill Doll's Billy Bob Rag n03
Paras vid passande löp höst/vinter -18
(N) Diadems Honey Hope Rag n03
S*Sun Hill Doll's Billy Bob Rag n03
Paras när lilla damen löper nästa gång.
S*Sun Hill Doll's Ystell Rag a03 21